VÝZVA na predloženie cenovej ponuky - elektroinštalačné práce

Stavebné bytové družstvo Trenčín vyhlasuje výberové konanie na elektroinštalačné práce v rozsahu:

  • odborné prehliadky a odborné skúšky elektrickej inštalácie v spoločných priestoroch
  • odborné prehliadky bleskozvodov
  • elektroinštalačné práce pre bytové domy a v bytoch
  • elektroinštalačné práce NN vrátane prípojok a bleskozvodov
  • 24/7 pohotovostné/havarijné služby pre bytové domy v správe SBD Trenčín

Ďalšie potrebné informácie nájdete v priloženom PDF.

KNIHA TRENČÍN A OKOLIE Z NEBA

Teší nás, že Stavebné bytové družstvo Trenčín je súčasťou nádhernej publikácie, kde dominujú krásne fotografie z lietadla. Trenčín a okolie máte ako na dlani.

Text o SBD Trenčín nájdete na stránke 142 v tlačenej verzii, na stránke 146 v elektronickej verzii (KLIKNITE TU).

Vyberáme:
KEĎ SA STAROSTI DAJÚ HODIŤ NA PLECIA PROFESIONÁLOV

TV stanice cez anténu boli preladené

Towercom, ako poskytovateľ pozemného TV vysielania na Slovensku uvoľnil pásmo, ktoré je určené pre mobilné siete 5G. Z toho dôvodu bolo potrebné DVB-T signály preladiť na nové frekvencie.

Towercom musel uvoľniť frekvenčné pásmo nad 700 MHz pre potreby mobilných sietí, ktoré budú využívať slovenskí operátori pre siete 5G. V tomto pásme bolo pritom cez DVB-T štandard šírené vysielanie na kanáloch 49 - 60. Práve preto Towercom postupne menil frekvencie TV kanálov.

Prenájom rohoží do vstupov bytových domov

Vážený zástupca vlastníkov bytov, správca SBD Trenčín v spolupráci so spoločnosťou LINDSTRÖM preveruje záujem o službu - prenájom rohoží do vstupov bytových domov. Na začiatku je možné si otestovať službu bezplatne (v texte nižšie).

Čistiace rohože pre spoločné priestory v bytovom dome.

Vyberte si veľkosť rohože, farbu. Štandardné rohože ponúkame v 5 základných veľkostiach: 85 x 75 cm, 85 x 150 cm, 85 x 300 cm, 115 x 200 cm, 150 x 300 cm a 5 základných farbách: čierna, modrá, sivá, hnedá a červená.

Výzva na vykonanie deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov, máj 2022)

Stavebné bytové družstvo Trenčín ako správca bytových domov Vás týmto žiada o splnenie nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne vykonať v máji deratizáciu zameranú na reguláciu živočíšnych škodcov.

Písomné objednávky deratizácie môžete zaslať v termíne do 10.05.2022: Ing. Zavodnov, e-mail: zavodnov@sbdtn.sk

Detaily nájdete v nižšie priloženom dokumente (PDF).