Lockdown - oznam pre klientov SBD Trenčín

Váženým klientom a návštevníkom Stavebného bytového družstva Trenčín oznamujeme, že z dôvodu sprísnenia protiepidemických opatrení na koronavírus COVID-19 bude administratívna budova našej prevádzky do 24. januára 2021 v rámci tzv. režimu "lockdown" zatvorená.

Vaše požiadavky prosím zasielajte písomne - korešpondenčne, e-mailom povereným zamestnancom družstva, prípadne nás kontaktujte telefonicky.

Mgr. Miroslav Petrík v.r.   
riaditeľ správy SBD Trenčín

Recyklácia bioodpadu v Trenčíne

Stavebné bytové družstvo Trenčín informuje zástupcov vlastníkov bytov a koordinátorov o výzve Mesta Trenčín, aby prostredníctvom dotazníka nahlásili pre celý dom bezplatný odber košíkov na kuchynský bioodpad, kompostovateľné vrecká a informačné letáky.

Nahlasovanie odberu košíkov na bioodpad: KLIKNITE TU

Informácie počas pracovných dní od 7:00 do 15:00 hod. získate na tel. čísle: 0902 911 286