Vyhláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 503/2022 Z.z. sa menia pravidlá rozpočítavania nákladov na teplo v bytových domoch

Vážení vlastníci, v najbližších dňoch Vám bude doručené vyúčtovanie za rok 2023.

Vyhláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 503/2022 Z.z. sa menia pravidlá rozpočítavania nákladov na teplo v bytových domoch.

Touto novou vyhláškou sa očakáva spravodlivejšie rozdelenie nákladov na teplo medzi jednotlivé bytové jednotky, a to predovšetkým rozdelením základnej a spotrebnej zložky a zohľadnením prechodu tepla medzi samotnými bytmi, predovšetkým neobývanými resp. zámerne nevykurovanými bytmi a stratami tepla pri distribúcii v bytovom dome.

Významné zmeny oproti doterajšiemu rozpočítaniu nákladov na teplo:

  • zmiernenie rozdielov v nákladoch medzi jednotlivými bytmi úpravou pomeru základnej a spotrebnej zložky, kedy základná zložka nemôže byť nižšia ako 30%, ale pričom vyhláška odporúča 60% základnú zložku podľa podlahovej plochy a 40% spotrebnú zložku podľa nameranej spotreby
  • rozdiel medzi bytom s minimálnou jednotkovou cenou za teplo na m2 celkovej plochy vykurovaného priestoru a bytom s maximálnou cenou na m2 nesmie prekročiť 2,5-násobok
  • v prípade väčšieho rozdielu ako 2,5 násobok, sa automaticky upraví výška základnej zložky a rozpočítanie nákladov sa vykoná s upravenou základnou zložkou
  • ak sú v objekte rozpočítavania aj byty alebo nebytové priestory s individuálnym vykurovaním, cez ktoré prechádzajú spoločné rozvody vykurovacej sústavy, tak základná zložka sa bude rozpočítavať aj na byty a priestory s individuálnym vykurovaním

Nové pravidlá rozpočítavania nákladov na teplo sa budú uplatňovať tento rok prvýkrát.

V prípade, že sa budú vyúčtovania odlišovať od toho čo platíte teraz, zálohové predpisy sa budú individuálne upravovať o čom budete informovaní.