SBD Trenčín zorganizovalo dňa 04.04.2024 odborný seminár pre vlastníkov bytových domov

Vážení vlastníci a ostatní účastníci seminára, touto cestou sa Vám chceme srdečne poďakovať za účasť na seminári Stavebného bytového družstva TN, ktorý sa konal dňa 04.04.2024 v Piano Clube v Trenčíne.

Poďakovanie z našej strany patrí prednášajúcim, ktorí nás svojimi skúsenosťami obohatili o nové poznatky v oblasti trendov v obnove bytových domov, prebrali sme témy ohľadne poistenia bytových domov, s ohľadom na bezpečnosť sme otvorili tému kamerových systémov v bytových domoch, diskutovalo sa aj o ekologickej výrobe TÚV z obnoviteľných zdrojov energie pomocou tepelných čerpadiel v kombinácii s fotovoltaickými panelmi a nakoniec veľmi žiadaná téma týkajúca sa zmien vo financovaní obnovy bytových domov prostredníctvom ŠFRB.

Za odborné poznatky ďakujeme PMGSTAV SK, s.r.o., prednášajúci p. Tomáš Vangel, PREMIUM poisťovňa Bratislava Ing. Milan Holinďák, Grana, s.r.o. p. Miroslav Neckár, Stavebné bytové družstvo Trenčín, Mgr. Miroslav Petrík, Mgr. Ľubomír Majtán a JUDr. Jozef Kukuča.

Najväčšie poďakovanie však patrí všetkým zástupcom a koordinátorom, ktorí sú ochotní obetovať svoj voľný čas a prísť rozširovať svoje znalosti a skúsenosti v oblasti starostlivosti o bytové domy.
Bez Vás by to nešlo. Ste prostredníci medzi nami a vlastníkmi bytov. Snažíme sa spoločnými aktivitami zvyšovať záujem o Vaše bývanie o dianie vo Vašom bytovom dome, pretože na tom veľmi záleží.
Už dnes sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie.

Kolektív SBD Trenčín