Balíček pre poistenie domácností vlastníkov BD v správe SBD Trenčín

Vážení vlastníci, nakoľko si vážime Vašu priazeň, vybavili sme pre Vás zvýhodnené podmienky "Poistenia domácností".

V prípade, že máte záujem si poistiť domácnosť, prípadne zmeniť poistenie domácnosti, detailné informácie a kontakt nájdete v priloženom letáku.

Pri komunikácii stačí uviesť, že ste v našej správe.

Kolektív SBD Trenčín