Množia sa prípady havárií na prípojkách vody

Vážení vlastníci, prípojky do bytových domov sú vo väčšine prípadov už po životnosti.

V poslednej dobe sa začínajú množiť prípady havárií na prípojkách vody.

Odporúčame Vám schváliť si ich výmenu.

Predídete tak haváriám, ako na priloženom videu.

Váš správca Stavebné bytové družstvo Trenčín