Kontakt

Stavebné bytové družstvo Trenčín

Legionárska 647/33
911 01 Trenčín
Slovenská republika

IČO: 00175111
DIČ: 2021309807
IČ DPH: SK2021309807

Banka: SK94 0900 0000 0002 7262 7093
Družstvo je zapísané v OR OS Trenčín, odd. Dr, vl. č. 16/R

Úradné hodiny:
Pondelok: 8,00 - 15,00 hod.
Utorok, štvrtok: ZATVORENÉ
Streda: 8,00 - 16,30 hod.
Piatok: 8,00 - 13,30 hod.

Prestávka na obed: 12,00 - 12,30 hod.
Zmenu vlastníka bytu je možné uskutočniť najneskôr 30 minút pred ukončením pracovnej doby.