Predstavenstvo

mail: predstavenstvo@sbdtn.sk  
   
Mgr. Miroslav Petrík - predseda predstavenstva   od 21.09.2022
Ing. Jozef Ľahký - podpredseda predstavenstva   od 01.06.2023
Ing. Renáta Gombošová - člen predstavenstva   od 21.09.2022
JUDr. Renáta Kuciaková - člen predstavenstva   od 21.09.2022
Peter Horný - člen predstavenstva   od 21.09.2022
Marián Uhlík - člen predstavenstva   od 21.09.2022
   

  

Obchodný register SR: TU