Predstavenstvo

mail: predstavenstvo@sbdtn.sk  
   
Mgr. Miroslav Petrík – predseda predstavenstva   od 20.09.2017
Ing. Jozef Ľahký – podpredseda predstavenstva   od 20.09.2017
Ing. Anna Vinczeová – člen predstavenstva   od 20.09.2017
Ing. Milan Škultéty – člen predstavenstva   od 20.09.2017
Ing. Ivan Slaný – člen predstavenstva   od 20.09.2017
Ing. Anton Šumichrast – člen predstavenstva   od 20.09.2017
Marián Uhlík – člen predstavenstva   od 20.09.2017

  

Obchodný register SR: TU