Popularita elektrických kolobežiek prináša svoje riziká

Vážení vlastníci, popularita elektrických kolobežiek prináša svoje riziká. Zaznamenali sme stále častejšie správy o požiaroch či výbuchoch a následného poškodenia majetku a bohužiaľ aj zdravia vlastníkov. V súvislosti s narastajúcim trendom vlastniť elektrickú kolobežku alebo ostatné typy týchto zariadení si Vás dovoľujeme požiadať o nasledovné:

  • ak sa rozhodnete nabíjať takýto typ zariadenia dbajte na ostražitosť, nabíjajte ho vo vetranej miestnosti a pod neustálym dozorom
  • zariadenia nabíjajte s certifikovaným príslušenstvom
  • elektrické zariadenia je potrebné pravidelne kontrolovať (kolobežka, skateboard, bicykel)
  • ak je zariadenie poškodené vyhľadajte servis, v žiadnom prípade nepripájajte také zariadenie do elektrickej siete!
  • odporúčame pravidelný servis takýchto zariadení
  • batériu udržujte „zdravú“, zabezpečíte to pravidelným nabíjaním po každom použití
  • ak ste mali na zariadení dlhú jazdu, nechajte ho vychladnúť počas doby aspoň 30 min. a potom ju nabite
  • neriskujte poškodenie nabíjačky, používajte iba originálnu nabíjačku, ktorá je navrhnutá pre Váš typ kolobežky
  • nenechávajte ju v chlade alebo na priamom slnku, batériu udržiavajte v suchom prostredí
  • nenabíjajte cez noc, počas nabíjania zariadenie vždy sledujte a zabráňte nadmernému nabitiu batérie

Zároveň Vás žiadame, aby ste takéto zariadenia nenabíjali a neuskladňovali v spoločných priestoroch bytového domu.