Bezhotovostné úhrady platieb Stavebnému bytovému družstvu Trenčín.

Vážení vlastníci bytov, Predstavenstvo Stavebného bytového družstva Trenčín na svojom zasadnutí dňa 29.1.2018 zrušilo dňom 31.1.2018 úhrady zálohových platieb v hotovosti do pokladne.