Zvýšenie poplatkov za služby zo strany niektorých našich zmluvných dodávateľov

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, dovoľujeme si Vás upozorniť, že s účinnosťou od 01.01.2023 dochádza k zvýšeniu cien za revízie hasiacich prístrojov zo strany nášho zmluvného dodávateľa Radovan Malec - EMERHAS,

a s účinnosťou od 01.02.2023 dochádza k zvýšeniu cien za servis výťahov zo strany našich zmluvných dodávateľov spoločností TREVYS plus s.r.o., TREVYS service s.r.o. a H&M lifts s.r.o.

S úctou

Mgr. Miroslav Petrík, v.r.   
riaditeľ správy SBD Trenčín