Zmeny v pozemnom digitálnom televíznom vysielaní

V roku 2019 a 2020 dôjde k výrazným zmenám v pozemnom DVB-T vysielaní.

Slovenské DVB-T sa musí prispôsobiť uvoľneniu pásma 700 MHz pre mobilných operátorov (v európskom meradle), z čoho vyplýva prelaďovanie vysielačov DVB-T na nové frekvencie.

České DVB-T sa taktiež musí tomuto prispôsobiť. Zároveň však v Čechách dochádza k zmene technického štandardu vysielania z DVB-T na DVB-T2. Uvedené zmeny si vyžiadajú zmeny v technológii prístrojového vybavenia STA. Zmeny v technológii sa dajú urobiť v predstihu už teraz, aby sa zabezpečilo kontinuálne fungovanie STA. Je možné zachovať parametre aktuálneho vysielania a zároveň pridať už teraz fungujúci štandard DVB-T2 českého vysielania.

Slovenské vysielanie je po preladení vysielačov možné na novej technológii veľmi pružne prispôsobiť, aby nedošlo k dlhodobejšiemu výpadku v dôsledku preladenia vysielačov (stačí krátky servisný zásah).

Hraničnými termínmi pre náš región sú:

  • DVB-T SK - preladenie v lete 2020
  • DVB-T CZ - skončenie aktuálneho DVB-T vysielania v mesiacoch 4-5/2020, pričom nový štandard DVB-T2 už funguje a je možné ho realizovať ihneď

***KONTAKTUJTE SVOJHO SPRÁVCU STA NA DOME***