Zber odpočtov prostredníctvom webového formulára

Vážení vlastníci bytov, kliknutím na tento zvýraznený text pre ODPOČET BEZ OSOBOMESIACOV, resp. pre ODPOČET S OSOBOMESIACMI (odkaz - link) môžete poskytnúť údaje z meračov studenej a teplej vody (každý zvlášť, vzťahuje sa len na merače bez funkcie diaľkového zberu dát).

Samotný formulár môže vypĺňať ktokoľvek, osoba nemusí byť žiadnym spôsobom niekde registrovaná - linka je verejne dostupná.

Je potrebné vyplniť všetky povinné polia (označené *) a potvrdiť, že nie ste robot. Priloženie fotografie s číselníkom merača je odporúčané, ale nie je povinné.

Po odoslaní Vám bude zaslaný kontrolný email a prípadne budete môcť následne nahrať údaje odpočtu z ďalšieho merača.

Identifikácia užívateľa prebieha cez kontrolu čísla merača.