VŠEOBECNÉ INŠTRUKCIE PRE DOMÁCNOSTI A INŠTRUKCIE PRE DOMÁCNOSTI V KARANTÉNE

Cieľom opatrenia je šíriť osvetu o opatreniach na zníženie rizika nákazy koronavírusom a k zodpovednému správaniu v domácnostiach a bytových domoch.

Plagát (PDF na odkaze nižšie) obsahuje všeobecné inštrukcie pre domácnosti a inštrukcie pre domácnosti v karanténe.

Zdroj: slovensko.help