Výzva na vykonanie deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov, máj 2020)