Výberové konanie na obnovu bytového domu Sibírska 693, 694, Trenčín

Na základe rozhodnutia vlastníkov bytov, vyhlasuje správca SBD Trenčín výberové konanie na obnovu bytového domu Sibírska 693, 694, Trenčín. V zmysle spracovaného projektu a predloženého výkazu výmer, žiadame doručenie vypracovaných cenových ponúk na adresu SBD Trenčín v termíne do 1.6.2020. Bližšie informácie Vám radi poskytneme na tel. 0903 045 628.