TV stanice cez anténu boli preladené

Towercom, ako poskytovateľ pozemného TV vysielania na Slovensku uvoľnil pásmo, ktoré je určené pre mobilné siete 5G. Z toho dôvodu bolo potrebné DVB-T signály preladiť na nové frekvencie.

Towercom musel uvoľniť frekvenčné pásmo nad 700 MHz pre potreby mobilných sietí, ktoré budú využívať slovenskí operátori pre siete 5G. V tomto pásme bolo pritom cez DVB-T štandard šírené vysielanie na kanáloch 49 - 60. Práve preto Towercom postupne menil frekvencie TV kanálov.

V prípade DVB-T sa pritom bavíme o siedmich bezplatne šírených TV staniciach: Jednotka (aj HD), Dvojka (aj HD), JOJ, Wau, Plus, TA3 a TV Lux. Tá zároveň prešla na štandard DVB-T2 s podporou H.265 kodeku, ktorý ale nemusia podporovať všetky televízory. (Stanica TA3 sa aktuálne vzdala pozemného šírenia). České DVB-T vysielanie prešlo na nový štandard DVB-T2 a taktiež zmenilo kanály.

Nové modely televízorov, dostupné na trhu, ale aj niekoľko rokov staré modely, vybavené tunerom DVB-T2 by nemali mať problém s príjmom aj TV programov, vysielaných v tomto novom štandarde DVB-T2. V prípade, že televízor nepodporuje DVB-T2, je nutné si dokúpiť malý TV box s podporou tohto štandardu a prepojiť ho s TV cez HDMI, či cez iný port.

V súvislosti s týmito zmenami v pozemnom vysielaní sa snažíme uľahčiť situáciu aj užívateľom Spoločných televíznych antén (STA).
Kde sa môžete obrátiť? ANSAT tel.: 0905 600 213, alebo SBD Trenčín pán Marek Mitura, tel.: 0903 446 963

Spoločnosť ANSAT Vám môže poskytnúť tieto služby:

Technické obhliadky Spoločnej televíznej antény (STA) vykonávame za účelom zistenia aktuálneho stavu STA, spojeného s prípadným meraním príjmových podmienok, ako podklad na vypracovanie ponuky na úpravu, doplnenie , rozšírenie STA o požadované televízne programy. V prípade odsúhlasenia ponuky o úpravu, doplnenie, resp. rozšírenie STA dodávame potrebné zariadenie a vykonávame príslušný servis.

Súčasťou dodania zariadenia a servisu je aj vypracovanie OZNAMU pre užívateľov STA, ktorý obsahuje základné technické informácie a zoznam TV programov a kanálov. Taktiež sme nápomocní pri riešení potrebných technických zásahov priamo v bytoch užívateľov.

Poskytujeme možnosť uzatvorenia SERVISNEJ ZMLUVY na opravy a údržbu STA. V servisnej zmluve sú stanovené podmienky vykonávania servisu a príslušné záväzky vyplývajúce zo Zmluvy. Týmto spôsobom poskytujeme trvalý servis STA, udržiavanej tak v požadovanom technickom stave, vrátane preventívnych servisných prehliadok.

Ponúkame 30-ročné skúsenosti a precíznu odbornú prácu pri realizácii.

http://www.ansat-tn.sk