ŠVERMOVA 1617

rightpanel
Sihoť I, II
Mesto: 
TRENČÍN
Domová samospráva číslo : 
031
Počet bytov : 
24
Postavené v roku : 
1961
Rekonštrukcia ležaté rozvody v roku : 
2008
Rekonštrukcia zvislé rozvody v roku : 
2008
Rekonštrukcia strechy v roku: 
2010