Spoločnosť Výroba tepla, s.r.o. začala dňa 8.10.2023 s dodávkou tepla do ÚK v okruhoch na území mesta Trenčín

Stavebné bytové družstvo Trenčín, ako správca bytových domov oznamuje odberateľom tepla v Trenčíne, že spoločnosť Výroba tepla, s.r.o. začala dňa 8.10.2023 s dodávkou tepla do ÚK v okruhoch na území mesta Trenčín.

Termoregulačné hlavice vykurovacieho telesa je potrebné otvoriť na MAXIMUM a cca po 1 hodine odporúčame nastaviť stupeň č. 3. Ak boli na bytovom dome (BD) realizované práce na sústave ÚK, je potrebné, aby správca, resp. štatutár SVB skontroloval stúpačkové ventily. Ak by Vám nekúrilo konkrétne vykurovacie teleso, je potrebné ho odvzdušniť. Ak by ste nezaznamenali dodávku tepla do celého BD, kontaktujte dispečing 24/7: 0905 648 437

Zdroj informácie: Výroba tepla, s.r.o.