Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Odkaz: 
http://www.spp.sk/sk/domacnosti/