SBD Trenčín zorganizovalo odborný seminár pre vlastníkov bytových domov

Stavebné bytové družstvo Trenčín zorganizovalo odborný seminár pre vlastníkov bytových domov.

Prezentácie boli na tému:

  • Výstavba hliníkových balkónov takmer kdekoľvek
  • Diagnostika, čistenie a ošetrovanie fasád z pohľadu predĺženia životnosti zatepľovacieho systému
  • Podpora, rozvoj, inštalácia a využívanie obnoviteľných zdrojov energie pre bytové budovy
  • Vyregulovanie rozvodov tepla a teplej vody
  • Starostlivosť o prípojky a rozvody

Ďakujeme prednášajúcim a vlastníkom bytových domov za účasť.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Kolektív SBD Trenčín