Sanácia dier vo fasáde a ochrana fasád pred poškodením vtáctvom.

Sanácia dier poškodenej fasády, je pomerne jednoduché riešenie, ktoré spočíva v dôslednom vyčistení poškodeného miesta, doplnení konkrétneho izolantu, zatretie cementovou stierkou s výstužnou armovacou tkaninou a finálnou úpravou, ktorú udáva stávajúci povrch priliehajúcej fasády. Vzhľadom na to že poškodenia fasád bývajú zväčša, hlavne u viac podlažných bytových domoch, v hornej tretine fasády, nie je problémom samotná sanácia fasády ale prístupnosť k poškodenému miestu. Prístup k poškodeným miestam na fasáde je vo väčšine prípadov realizovaný za pomoci špeciálnej horolezeckej techniky a samozrejme osôb certifikovaných pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou.

Samotná sanácia fasády však rieši len vzniknutý defekt systému zateplenia, no nerieši prevenciu, resp. nechráni pred recidívou ďalšieho poškodenia fasády vtáctvom.

Poškodenie fasády vtákmi je špecifický problém moderných fasád, ktorý si vyžaduje i špecifický prístup. V konkrétnych prípadoch musia byť posúdené viaceré faktory ovplyvňujúce riešenie daného problému. Ide najmä o druhové určenie  jedinca, ktorý fasádu poškodzuje, ročné obdobie a s ním súvisiace slovenské ale i európske zákonné vzťahy. Na základe získaných poznatkov je následné stanovené jednoznačné riešenie, prinášajúce spokojnosť svojim spôsobom poškodených obyvateľov avšak zároveň zachovávajúce symbiózu s prírodou a jej ochranou.

Vzhľadom na vyššie uvedené faktory nemôžeme uviesť jednoznačný a univerzálny návod na ochranu fasád. Pre stanovenie konkrétneho riešenia je nutná osobná komunikácia a posúdenie samotného poškodenia na mieste.

Špecialisti na práce vo výškach:
Vladimír Pališčák, 0905 456 046, palikvlado@centrum.sk
Palík s.r.o. realizuje:

  • Certifikovanú aplikáciu strešných krytín kde primárnu časť tvoria ploché strechy
  • Bituménové (asfaltové) strešné krytiny
  • PVC zvárané fólie
  • POCB krytiny (kombinácia bitumén a PVC), možnosť realizácie i prostredníctvom ŠFRB
  • Kompletné obnovy bytových domov a priemyselných objektov
  • Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou použitím horolezeckej techniky (opravy, nátery a čistenie fasád, výmena a nátery odkvapových žľabov a zvodov, sanácie fasád a konštrukčných dilatácii)
  • Aplikáciu protipožiarnych nástrekov stavebných konštrukcií
  • Výstavby a rekonštrukcie bytových a nebytových objektov