Recyklácia bioodpadu v Trenčíne

Stavebné bytové družstvo Trenčín informuje zástupcov vlastníkov bytov a koordinátorov o výzve Mesta Trenčín, aby prostredníctvom dotazníka nahlásili pre celý dom bezplatný odber košíkov na kuchynský bioodpad, kompostovateľné vrecká a informačné letáky.

Nahlasovanie odberu košíkov na bioodpad: KLIKNITE TU

Informácie počas pracovných dní od 7:00 do 15:00 hod. získate na tel. čísle: 0902 911 286

ZDROJ a ďalšie informácie: https://www.trencinrecykluje.sk