Rádiový systém symphonic 3 sensor net.

Rádiový systém symphonic 3 sensor net umožňuje diaľkový odpočet dát bez vstupu do užívateľských jednotiek. Systém spravuje dáta o spotrebe energií a vody zo všetkých rádiových meračov v objekte. Všetky dáta sú spracovávané elektronicky a automaticky integrované do systému rozúčtovania, monitoringu spotrieb či iných softvérových aplikácii koncového užívateľa. Naviac umožňuje monitoring spotrieb a stavu meračov cez internetový portál.
Viac: https://www.ista.com/sk/produkty-a-sluzby/produkty-a-technologie/radiovy-system/