Predpokladaný začiatok vykurovacej sezóny bude od pondelka 28.9.2020

Klientov SBD Trenčín informujeme o termíne začiatku vykurovacej sezóny, ktorý dodávateľ tepla SPB uvádza na základe predpovede počasia a predpokladaného vývoja teplôt so zahájením vykurovania od pondelka 28.9.2020.

Vykurovanie bude spustené po splnení zákonných povinností podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa č. 152/2005 Z. z.

V prípade problému s vykurovaním prosím dodržte nasledovný postup:

  1. informujte zástupcu vlastníkov bytov, koordinátora (funkcionári správcu), resp. správcu SBD Trenčín
  2. príčinu problému je potrebné hľadať najskôr v príslušnom bytovom dome, tzn. identifikovať, či je problém len na jednom radiátore (zväčša problém s termostatickým ventilom na radiátore), na stúpačke (potreba odvzdušniť systém, problém z dôvodu uzavretého stúpačkového ventilu alebo nefunkčného hydraulického vyregulovania)
  3. pri probléme s vykurovaním celého bytového domu funkcionár alebo správca objektu kontaktujú dispečing dodávateľa tepla

Odporúčania pri začiatku vykurovania:

  • termostatické hlavice pred spustením otvoriť na maximum (predídete tým zavzdušneniu systému)
  • ak vlastník bytu nepociťuje potrebu vo svojom byte kúriť, dodávateľ tepla odporúča zavrieť termostatickú hlavicu

ZDROJ: spbtn.sk