POZOR, dôležitý oznam!

Vážení vlastníci, upozorňujeme Vás, že po bytových domoch sa pohybuje človek, ktorý sa vydáva za zamestnanca Stavebného bytového družstva Trenčín. Vykonáva „akože“ obhliadku bytu a následne za túto obhliadku požaduje finančné vyplatenie. Upozorňujeme Vás, že vždy keď ako správca vykonávame akúkoľvek činnosť na bytovom dome informujeme zástupcu vlastníkov bytov. Nikdy nežiadame vyplatiť práce, alebo inú činnosť v hotovosti priamo na mieste.

V prípade, že Vás takýto človek kontaktuje, overte si jeho totožnosť u zástupcu vlastníkov bytov, prípadne u správcu. V prípade, že bude žiadať vyplatenie priamo na mieste, volajte políciu.