Ponuka priemyselného areálu s priľahlým pozemkom na dlhodobý prenájom

Stavebné bytové družstvo Trenčín, Legionárska 33, ponúka do dlhodobého prenájmu (10 rokov) celý priemyselný areál: administratívne a výrobné priestory s priľahlým pozemkom. Areál sa nachádza v atraktívnej oblasti diaľničného privádzača - Biskupická ulica č. 56. Svoje ponuky, žiadosti a prípadné otázky prosím zasielajte mailom na: zavodnov@sbdtn.sk, riaditel@sbdtn.sk alebo volajte: Ing. Alexej Zavodnov, 0903 412 403. Uzávierka na predkladanie ponúk je 30.11.2020.