Ponuka práce: hľadáme elektrikára - údržbára

Stavebné bytové družstvo Trenčín, Legionárska 647/33, 91101 Trenčín, prijme do trvalého pracovného pomeru elektrikára - údržbára s úplným stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitnou skúškou a absolventa skúšky podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. (§ 18).

Pre uvedenú pozíciu ponúkame základnú mzdu 5,50 EUR / hod. brutto pri stanovenom týždennom prac. čase 37,5 hod. Súčasťou výkonu práce je držanie týždennej pohotovosti na elektrické inštalácie a výťahy každý kalendárny mesiac, ktorá je osobitnou zložkou platových náležitostí, tzn. 30 % min. mzdy.

Nástup je možný ihneď. Predchádzajúca prax vo vykonávaní opráv, údržby elektroinštalácií a výťahov je vítaná.

Profesijný životopis prosím zasielajte mailom na adresu riaditel@sbdtn.sk, telefonicky na 0903 458 567 alebo písomne bežnou poštou, prípadne odovzdajte osobne na sekretariáte SBD Trenčín.