OZNÁMENIE O VYKRÁDANÍ BYTOV

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, vzhľadom k nežiaducej situácii týkajúcej sa vykrádania bytov, ktorá sa v poslednej dobe vyskytuje v bytových domoch, Vás chceme požiadať, aby ste nevpúšťali do vášho bytového domu žiadne osoby pokiaľ ich nepoznáte. Osoby, ktoré sa odvolávajú na návštevu k vlastníkovi bytu je vhodné, aby si vpustil konkrétny vlastník sám. Osoby zastupujúce firmy by sa mali preukázať napríklad poverovacou kartičkou zamestnávateľa pre zamestnanca, ktorá je opatrená fotografiou zamestnanca, pečiatkou firmy a podpisom konateľa alebo štatutára firmy, alebo iným dôveryhodným dokladom.

V odôvodnených prípadoch je potrebné zavolať hneď Mestskú políciu Trenčín tel.: 159 alebo štátnu políciu tel.: 158, prípadne informovať zástupcu vlastníkov bytov.

Prosíme, buďte ostražití !!!
Stavebné bytové družstvo Trenčín