Oznámenie o opätovnom zvolávaní schôdzí vlastníkov

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, z dôvodu ukončenia 90-dňového núdzového stavu, ktorý bol vyhlásený na území Slovenskej republiky dňa 25.11.2021 a uplynul dňa 22.02.2022, opätovne pristupujeme k zvolávaniu schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

S úctou

Mgr. Miroslav Petrík, v.r.   
riaditeľ správy SBD Trenčín