Oslava 60. výročia založenia Stavebného bytového družstva Trenčín (fotoalbum, ďakovný list)

Dňa 14.11.2019 v Piano Clube, Pod Sokolice 6575, Trenčín sa uskutočnila oslava 60. výročia založenia správcovskej spoločnosti Stavebného bytového družstva Trenčín.

Na tomto podujatí boli ocenení zástupcovia vlastníkov bytov za ich dlhoročnú aktívnu a obetavú prácu, počas ktorej venovali svoje schopnosti, energiu a čas v prospech vlastníkov bytov a správcu - Stavebnému bytovému družstvu Trenčín.

Táto udalosť vyvolala pozitívne odozvy u viacerých zúčastnených zástupcov vlastníkov bytov, medzi ktoré patrí najmä ďakovný list od pani Evy Kollárovej z bytového domu Partizánska 798, Trenčín. Jej hodnotenie nás potešilo najmä z dôvodu , že sa jedná o zástupkyňu vlastníkov bytov, ktorá túto funkciu vykonáva od samotného počiatku, tzn. od odovzdania bytového domu nájomníkom a neskôr vlastníkom bytov.

Pri tejto príležitosti jej chceme za toto pozitívne hodnotenie úprimne poďakovať a zaželať jej v ďalšom období výkonu tejto funkcie ako i v osobnom živote veľmi veľa zdravia a energie v budúcom období.

"Dňa 14.11.2019 som sa zúčastnila slávnostného spoločenského posedenia pri príležitosti 60. výročia založenia SBD v Trenčíne.

Ako dlhoročného zástupcu vlastníkov bytov a NP ma potešilo, že ste verejne ocenili a poďakovali sa nám, ktorí spolupracujeme s Vami ako našim správcom na činnosti pre všetkých členov a vlastníkov bytov v SBD Trenčín.

Ďakujem P-SBD TN (vrátane všetkých zamestnancov SBD TN) za zorganizovanie tohto pekného podujatia, veď ste PRVÉ predstavenstvo, ktoré si za tie roky spomenulo na "svoje aj naše" JUBILEUM verejne. Srdečná vďaka!!!

Želám Vám aj nám členom SBD TN veľa úspechov v ďalších rokoch spolupráce!"

~Eva Kollárová