ODSTÁVKA, alebo ZNÍŽENÝ ŠTANDARD DODÁVKY TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY (TÚV)

Stavebné bytové družstvo Trenčín ako správca bytových domov oznamuje vlastníkom bytov a nebytových priestorov, že v dňoch 15.08. (pondelok) až 21.08.2022 (nedeľa) bude vo Vašom bytovom dome ODSTÁVKA, alebo ZNÍŽENÝ ŠTANDARD DODÁVKY TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY (TÚV) z dôvodu vykonávania pravidelnej letnej údržby technologických zariadení a ich prípravy na inštaláciu obnoviteľných zdrojov tepla.

Okruhy zdrojov: celá sieť CZT Trenčín

Zdroj informácie: Služby pre bývanie, s.r.o.