Odborný seminár o rozpočítavaní tepla

Dňa 30.05.2023 sa naši pracovníci zúčastnili odborného seminára o rozpočítavaní tepla, ktorého zameraním bola nová vyhláška o rozpočítavaní tepla a tým súvisiaca legislatíva. Seminár zorganizovala Asociácia rozpočítavateľov tepla a vody (ARTAV) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, Slovenskou obchodnou inšpekciou (SOI), Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) a Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE), ktorí sa podelili o svoj pohľad na novú legislatívu a jej zmeny.