Objednávky pravidelných preventívnych prehliadok u správcu SBD Trenčín

Pravidelnými preventívnymi prehliadkami technického zariadenia budov (technických suterénov atď.) môžete predísť veľkým škodám na majetku.

Tak ako v tomto prípade (SIHOŤ - Vicián) pracovníci údržby SBD Trenčín zistili prasknutý ventil. Tečúca voda mohla časom spôsobiť problémy a samozrejme vlastníci bytov si takéto úniky musia zaplatiť.

Preto i Vám odporúčame, aby ste si objednali pravidelné preventívne prehliadky u správcu SBD Trenčín, údržba a opravy: 0903 206 169