O Z N Á M E N I E

Vážení zákazníci,

z dôvodu pozitívneho zistenia COVID-19 u zamestnanca družstva, vážnosti infekčnej nákazy a zamedzeniu šírenia vírusu, došlo k uzatvoreniu administratívnej budovy pre všetkých zákazníkov od 26.08.2020 do odvolania, ktoré bude neodkladne oznámené na tomto mieste, na webovej stránke: www.sbdtn.sk alebo možnosti telefonicky sa informovať na telefónnom čísle: 0903 537 567

Svoje naliehavé a neodkladné požiadavky môžete adresovať korešpondenčne: Stavebné bytové družstvo Trenčín, ul. Legionárska 647/33, 91101 Trenčín, e-mailom na: sbdtn@sbdtn.sk alebo telefonicky v zmysle zverejneného telefónneho zoznamu.

Mgr. Miroslav Petrík v.r.
riaditeľ správy SBD Trenčín