Nový leták Poschodoch

Vážený vlastník bytu, náš dlhodobý partner v oblasti správy nehnuteľností, spoločnosť ANASOFT APR, s.r.o. pripravila nový leták Poschodoch. V letáku je súhrn informácií o vynovenom portáli poschodoch.sk a službách, ktoré môže využívať tak správca, ako aj vlastníci bytov.

Webový portál poschodoch.sk je určený vlastníkom bytov a nebytových priestorov, sprístupňuje finančné a technické údaje o bytoch a domoch. Cieľom portálu je poskytnúť najdôležitejšie informácie o byte a dome.

Prístup na portál umožňuje správca poskytnutím registračného kódu na požiadanie, resp. ho nájdete na tlačivách predpisu mesačnej zálohovej úhrady alebo vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu.

Aktuálna cena za vedenie účtu na portáli je 0,24 € s DPH mesačne s výnimkou funkcionárov, ktorým je táto služba z našej strany poskytovaná zdarma.

Leták si môžete stiahnuť na tomto odkaze. Pokiaľ máte záujem o jeho tlačenú verziu alebo ďalšie informácie, môžete nás kontaktovať na tel. č.: 0903 537 567.