Áno

Na rekonštrukciu balkónov sa musia zložiť aj bezbalkónové byty.

Na rekonštrukciu balkónov, ktoré sa nachádzajú v havarijnom stave, obyvateľom trenčianskej bytovky nestačí suma nazbieraná vo fonde údržby a opráv. Na domovej schôdzi padol návrh, že chýbajúcu časť peňazí pokryjú pôžičkou, ktorú budú splácať vyššími príspevkami do fondu údržby a opráv všetky byty – s balkónmi aj bez nich.

Sanácia dier vo fasáde a ochrana fasád pred poškodením vtáctvom.

Sanácia dier poškodenej fasády, je pomerne jednoduché riešenie, ktoré spočíva v dôslednom vyčistení poškodeného miesta, doplnení konkrétneho izolantu, zatretie cementovou stierkou s výstužnou armovacou tkaninou a finálnou úpravou, ktorú udáva stávajúci povrch priliehajúcej fasády. Vzhľadom na to že poškodenia fasád bývajú zväčša, hlavne u viac podlažných bytových domoch, v hornej tretine fasády, nie je problémom samotná sanácia fasády ale prístupnosť k poškodenému miestu.

Ako získať bezúročný úver zo ŠFRB na obnovu bytového domu.

Rok 2017 nepriniesol v oblasti financovania štátnej podpory zo ŠFRB žiadne podstatné zmeny.

Pod vedením nového generálneho riaditeľa ŠFRB Ing. Juraja Kurňavku sa pripravuje novela zákona o ŠFRB, ktorá by mala rozšíriť účely podpory a modifikovať podmienky  na zjednodušenie žiadostí od roku 2018.
V roku 2017 sa fond naďalej zameriava predovšetkým na výstavbu nájomných bytov pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva a na obnovu a zatepľovanie budov bytového fondu.

Rádiový systém symphonic 3 sensor net.

Rádiový systém symphonic 3 sensor net umožňuje diaľkový odpočet dát bez vstupu do užívateľských jednotiek. Systém spravuje dáta o spotrebe energií a vody zo všetkých rádiových meračov v objekte. Všetky dáta sú spracovávané elektronicky a automaticky integrované do systému rozúčtovania, monitoringu spotrieb či iných softvérových aplikácii koncového užívateľa. Naviac umožňuje monitoring spotrieb a stavu meračov cez internetový portál.