Áno

Plošná postreková dezinfekcia

Spoločnosť HB Cleaning SK s.r.o. ponúka možnosť aplikácie dezinfekčných roztokov na plošnú postrekovú dezinfekciu, ktorá je účinná po dobu 4-5 dní.  Potom je ju možné umývať a nastriekať prípadne opäť, preto bude vždy vybraný aj termín na dezinfekciu podľa toho, aby sa stihlo v týždni upratať, bolo vydezinfikované aj čisto. Dezinfekciu vykonáva zvlášť personál, ktorý je zaškolený iba na túto činnosť a inú prácu s čistiacimi strojmi, umývanie okien a pod., tzn.

COVID-19: Informácia k upratovaniu spoločných priestorov v bytovom dome

V prípade výskytu prípadu ochorenia COVID-19 v bytovom dome sa odporúča vykonávať v spoločných priestoroch obvyklé upratovanie s využitím vody a domácich čistiacich prostriedkov. Plochy a povrchy, ktorých sa osoby častejšie dotýkajú, napr. kľučky, madlá, dotykové plochy zábradlia schodiska, tlačidlá, výťahy a pod. sa po vyčistení neutrálnym čistiacim prostriedkom odporúča dezinfikovať s využitím bežne dostupných dezinfekčných prostriedkov na báze 0,1% až 0,5% roztoku chlórnanu sodného.

Dezinfekcia priestorov rozprašovačom alebo suchou hmlou

Spoločnosť Solaris Corp s.r.o. vykonáva dezinfekciu priestorov rozprašovačom alebo suchou hmlou prípravkami EVERBRITE ULTRA, EVERBAC alebo roztokmi na báze etylalkoholu, ktoré sú priamo účinné proti vírusu COVID-19.

V prípade záujmu o bližšie informácie a cenu prosím kontaktujte: Michal Blahušiak, tel. č.: 0907 216 055, e-mail: blahusiak@solariscorporation.de

Objednávky pravidelných preventívnych prehliadok u správcu SBD Trenčín

Pravidelnými preventívnymi prehliadkami technického zariadenia budov (technických suterénov atď.) môžete predísť veľkým škodám na majetku.

Tak ako v tomto prípade (SIHOŤ - Vicián) pracovníci údržby SBD Trenčín zistili prasknutý ventil. Tečúca voda mohla časom spôsobiť problémy a samozrejme vlastníci bytov si takéto úniky musia zaplatiť.

Preto i Vám odporúčame, aby ste si objednali pravidelné preventívne prehliadky u správcu SBD Trenčín, údržba a opravy: 0903 206 169

Oslava 60. výročia založenia Stavebného bytového družstva Trenčín (fotoalbum, ďakovný list)

Dňa 14.11.2019 v Piano Clube, Pod Sokolice 6575, Trenčín sa uskutočnila oslava 60. výročia založenia správcovskej spoločnosti Stavebného bytového družstva Trenčín.

Na tomto podujatí boli ocenení zástupcovia vlastníkov bytov za ich dlhoročnú aktívnu a obetavú prácu, počas ktorej venovali svoje schopnosti, energiu a čas v prospech vlastníkov bytov a správcu - Stavebnému bytovému družstvu Trenčín.

Čas platnosti overenia bytových vodomerov sa zjednotil na 5 rokov

Bytové vodomery na teplú aj studenú vodu, namontované po 1. auguste 2019, majú jednotný čas platnosti overenia, a to päť rokov. Nové pravidlá, definované vyhláškou 161/2019 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 27. mája 2019 o meradlách a metrologickej kontrole, ktorá nadobudla účinnosť od 1.augusta 2019, sa týkajú všetkých bytových vodomerov, ktoré sa nachádzajú v bytových a nebytových priestoroch za fakturačným meradlom(vodomerom) a merajú spotrebu teplej a studenej vody pre užívateľské jednotky(byt, NP).