NOVÉ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO OD 18. SEPTEMBRA 2023

Stavebné bytové družstvo Trenčín, ako správca bytových domov oznamuje odberateľom, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) rozhodnutím č. 0172/2023/V zo dňa 12.09.2023 schválil pre Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. maximálne ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (vodné) a za odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou (stočné).

Na základe uvedeného rozhodnutia budú nasledovné ceny uplatnené od 18. septembra 2023:

  • výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
    • 1,2643 EUR/m3 bez DPH (1,52 EUR/m3 s DPH)
  • odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
    • 1,3832 EUR/m3 bez DPH (1,66 EUR/m3 s DPH)

Rozhodnutie ÚRSO je dostupné na tomto linku

Ceny boli stanovené v súlade so Zákonom č. 250/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie  a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžu zákazníci kontaktovať:

Zákaznícka linka TVK: 0850 850 109

Pondelok - Piatok 7.00 - 15.00

Zdroj informácie: Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.