Nesvieti Vám na ulici lampa?

Pokazenú lampu nahláste na 24-hodinovom dispečingu telefonicky na 0905 316 690, alebo emailom na dispecing@trencin.sk

Zdroj: Mesto Trenčín