Mesto Trenčín zriadilo telefónne linky pre ľudí odkázaných na pomoc

Určené sú pre osamelých seniorov, pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, osamelého rodiča s dieťaťom a osoby v karanténe. Prosíme občanov, aby tieto telefónne čísla použili len v čase najväčšej núdze.

V  týchto dňoch to majú najťažšie tí, ktorí žijú sami, sú nevládni alebo inak zdravotne znevýhodnení a nemajú v  blízkom okolí príbuzných,  ani známych. Práve pre túto skupinu mesto zriadilo kontakty, na ktoré môžu zatelefonovať a  požiadať o pomoc s  nákupom potravín, drogérie alebo zabezpečením liekov. Prosíme, vopred si premyslite, čo budete potrebovať nakúpiť na niekoľko dní.

Telefónne čísla:

  • 0903 113 047
  • 0903 608 322

budú k dispozícii od stredy 18. marca 2020. Dovoláte sa na ne v pracovných dňoch od 8.00 do 11.00 h.

Na linke sa budeme pýtať na Vaše meno, adresu, číslo domu, resp. bytu, poschodie a fakt, či ste v karanténe. Za nákup či lieky zaplatíte až po ich doručení, a to na základe pokladničného bloku. Peniaze nikomu nedávajte vopred!

Kedy by ste nemali volať?

Ak máte v Trenčíne rodinu alebo známych, požiadajte o pomoc najskôr ich. My sme tu pre osoby, ktoré sa nemajú na koho obrátiť. Chceme pomôcť ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú.

Upozorňujeme, že telefónne kontakty neslúžia na otázky týkajúce sa zdravotného stavu. S týmito otázkami kontaktujte RZP na čísle 112 alebo využite infolinku o koronavíruse na 0800 221 234.

Prosíme Trenčanov, ak je to možné, zaujímajte sa o svojich susedov a  skúste pomôcť s  tým, čo je vo vašich silách. Napríklad počas vášho nákupu, nakúpte aj  im.

Článok je prevzatý z webových stránok Mesta Trenčín.