Havarijná služba

Havarijná služby výťahy SBD Trenčín - 0903 725 917

TVK Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Zákaznícka linka - 0850 850 109
Poruchová linka - 0800 115 495

SANAC, s.r.o.
Sanácia a odstraňovanie škôd po požiaroch, vytopeniach, živelných pohromách a ďalších nepredvídateľných škodových udalostí. 24 hodinový servis na linke: 0800 222 221

 
 
Dôležité telefónne čísla
 

Hasičská a záchranná služba, polícia: 112
Hasičská služba: 112
Záchranná služba: 150, 112
Polícia: 158, 112
Mstská polícia: 159
Havarijná služba: 0123
Letecká záchranná služba: 18 155
Horská záchranná služba: 18 300
Cestná záchranná služba (SČK)
odstraňovanie následkov dopravných nehôd:
154
Havarijná a núdzová služba pre motoristov: 18 128, 18 154
Elektrina - hlásenie poruchy z celého Slovenska: 0800 111 567
Voda - hlásenie poruchy: 0800 121 333
Plyn  - hlásenie poruchy: 0850 111 727