Hľadáme externého revízneho technika plynových a tlakových zariadení

Stavebné bytové družstvo Trenčín, Legionárska 647/33, 91101 Trenčín, hľadá externého revízneho technika plynových a tlakových zariadení na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení plynových a tlakových v nami spravovaných cca 240 domoch, 6400 bytoch a 25 kotolniach.
Požadovaný minimálny rozsah osvedčenia:

  • plynové zariadenia: Bf, g, h
  • tlakové zariadenia: Ab1, b2; Ba, b1, b2

Profesijný životopis prosím zasielajte mailom na adresu riaditel@sbdtn.sk, písomne bežnou poštou, odovzdajte osobne na sekretariáte SBD Trenčín, alebo sa informujte telefonicky na 0903 458 567.