Hľadáme dodávateľa na rekonštrukciu plynovej kotolne s výkonom do 99 kW

Stavebné bytové družstvo Trenčín, Legionárska 647/33, Trenčín, hľadá dodávateľa na rekonštrukciu plynovej kotolne s výkonom do 99 kW.

Rozsah zákazky: projekt, výmena kotla a komína, ekvitermický regulátor a revízie
Termín odovzdania cenových ponúk je do 31. mája 2021.

Pre získanie bližších informácií prosím kontaktujte: Ing. Alexej Zavodnov, 0903 412 403, zavodnov@sbdtn.sk