Dezinfekcia priestorov rozprašovačom alebo suchou hmlou

Spoločnosť Solaris Corp s.r.o. vykonáva dezinfekciu priestorov rozprašovačom alebo suchou hmlou prípravkami EVERBRITE ULTRA, EVERBAC alebo roztokmi na báze etylalkoholu, ktoré sú priamo účinné proti vírusu COVID-19.

V prípade záujmu o bližšie informácie a cenu prosím kontaktujte: Michal Blahušiak, tel. č.: 0907 216 055, e-mail: blahusiak@solariscorporation.de