COVID-19 - oznam pre klientov SBD Trenčín

Váženým klientom a návštevníkom Stavebného bytového družstva Trenčín oznamujeme, že Vám od stredy 6.5.2020 sprístupňujeme administratívnu budovu našej prevádzky. Vstup do objektu bude umožnený po jednej osobe výhradne na pokyn povereného zamestnanca SBD Trenčín. Najskôr prosím použite zvonček vľavo od prvých vstupných dverí vrátane kontaktných informácií.

Prispôsobujeme sa priaznivej epidemiologickej situácii v krajine, ako je uvedené napr. na stránkach Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Tento režim bude platiť za rešpektovania už doteraz platných hygienických opatrení až do odvolania.
 

    Riaditeľ správy SBD Trenčín
Mgr. Miroslav Petrík