Vlastníctvo balkónov, lodžií a následné financovanie ich opráv

Vlastníctvo k balkónom, lodžií a terase v bytovom dome je opakujúca sa  téma na diskusiu, ktorú nevyriešila ešte ani jedna novela zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len „zákon“). Výsledkom sú stále dva protichodné názory.

Kúpili sme si byt alebo nebytový priestor, ku ktorému prilieha balkón, lodžia alebo terasa a od počiatku máme pocit, že je to naše osobné vlastníctvo. Situácia kedy  o tomto „fakte“ začneme ako vlastníci pochybovať je rozhodovanie o ich rekonštrukcii a najmä financovaní schválených prác.

Kedy teplou vodou plytváme - ako znížiť náklady na bývanie

Podľa odborných odhadov osoba, ktorá neplytvá, spotrebuje denne približne 40 l teplej vody, to je za rok 14,6 m³. Priemerná spotreba teplej vody v bytových domoch na Slovensku sa za posledné roky znížila zo 16 na 13 m³ na osobu za rok.

Ak v domácnosti uprednostňujeme horúce kúpele, alebo dlhé sprchovanie a riad umývame pod tečúcou vodou, spotreba môže byť aj trojnásobná. Keď pri ročnom vyúčtovaní nákladov za byt zistíme, že naša spotreba je viac ako 25 m³ teplej vody na osobu, mali by sme spozornieť a prehodnotiť svoje užívateľské správanie.